சித்தியின் சிந்தனை 2

Hi friends Elarkum vanakam intha story la enakum en chithi ku nadantha matter soldran. pona story la chithi  vetla ituntha chithyia pathu mood ethitu irunthan story polama friends nanum chithi okanthu saptom Nan sapdum pothu fulla Ava udambu pathu veri aginu iruntha becoz Ava udambu fulla vervai aga itunchu enaku Ava vervai idamba nakki sappa asai vanchu APA tv la Hollywood flim sec scene vanchu atha Nan vecha kannu edukama pathnu  chithi atha pathu matha Sona Nan Sona konjam nera mudingdum yean mathura nu solitu atha patah Ava kiss pana patah idan pant la mutikuchu sunny  APA en chithi pathan Oru Mari silent aga iruntha Nan ena achy nu keta ila itha Ella tv la than pakamidium Sona enkau shock achu Nan keta chithappa vetla irukum pothu yean nu athuki Ava avar IPA Elam sari ila nu Sona Nan atha hm nu solitu chithyia pakathula okkata vechu ne karuppu itunthaljm kallya iruka throuma enaku una avlo pudikum nu Sona Ava Lita siricha nnan Kai kaluvitu Ava madila padutha Ava enaku thalai mudi pathnu iruntha Nan Ava mulaiaa en vai vechu spapunan Ava udmabu vakiici pidichu sappinu iruntha. Ava thidir Ena thalivittu kitchen odit Nan pindai poi ninu yena pudikalaya nu key Ava kaluthula vervai itunchu athan nakkinu Ava Mulai amukka Armabicha Ava thirumbi Enna kattipudicha Nan Ava sootha thadavi arambicha APA Ava kathula sonan un soothu ku Nan adaimai nunsolitu Ava nighty remove panan Ava bra pavadai oda Nina Nan avala beed la padukavechu udambu fulla kiss pani nakka vechu nakka ramabichan Ava bra ora mulai vai vechu sappuna Ava pavadai remove apnitu Ava koothy moonthu patha utiney and soap smell vanchu Seema mood agi koothya nalla nakinna Ava nala nalala nakki da pinathuna Nan Ava koothy nakkinu Mulai amukka Armabicha Ava kamaba pudichi thtiguna Ava sootha nakkinu viral vitu othan Ava koothy viral vechu kodanjan Ava koothy thanni a urinjita Ava thudicha sugathula Nan pool vechu Ava koothy nondunanava ula vitu olu olu da aona Nan nala nalal ongi ongi kuthunan Ava ovaravru kutbukuy nala koothy idupa thooki kamovha Nan nala othan apuyran avala thirupi potu soothu otai nakka vechu sappuna. Ava pee smell Kai vitu naondi vai vechu sappuna  Ava soothu ottai la poola vechu othan nala olu vanguna olu vangy  apuram en pool vai vechu sappa Sona nala sappi kanjiya kudicha aniku night fulla oham santhosam aga iruntom Ava purusay pulla rbgana pona udan enaku call paniya nanpoi Ava koothyaa kilichu thanni oothiyi varvan. intha story ungaliluku pudichi iruntha comments and suggestions solunga come to my email I’d [email protected]

Comments