அம்மாவின் அந்தரங்கம் 3

Hi friends Elarkum vanakam intha story pathy ungaliluku thrium alaready ammavum watercan poduravan pota kalla olu than atha pona part elam avnga details and avanga call pani pesikuratha Elam ketom intha story la epadi kallakathal start achu athuku apuram en Amma life epadi Elam change achnu soldran story polama. Aniku night Kai adichtu vanthu thoongama mulichinu irunthan APA than nybgam vanchu Amma mobile eduka ponan Ava thoongi nu iruntha Ava mobile eduthan APA than ammava pathan nighty potnu paduthu iruntha nighty Elam mela eri mutti varaikum Kal thodai Elam nala thirnchu mulai santhu Elam thrinchu paka sexy aga iruntha en Amma konjam manniram. En Kal thodai manja poosy sexy aga irunchu avala en mobile la udambu Elam photo eduthan Veri la atha pakum pothu sunny persu achu atha that Ava arambicha sunny a. Bathroom kula poi asok koda pesuna Ela message forward panitan en Mobile ku. mobile vechutu marupadium en ammava pathan ipa kal a virichi paduthu iruntha Nan mobile torch adichu en Amma pundai pathan mudi ilama alaga irunchu rose color aga thrithu super a friut Mari. Nan marupadium bathroom kula message padika armabichan IPA avnaga peauathhu papom.
Ashok: sorry nga thriyama vantan maanichdunga
Amma: sari parvala velya yarkitim solidatha
Ashok: ithu poi eoadi solvan ana aniku Nan etho athristam Pani irikan polla apadi oru alagkana scene kedachu iruku onu solava unga APA pathan la aniku fulla unga nybgam than en pondati patha Koda ipa Elam nenga than varinga.
Amma: Lita sirchnu nan Oru vayasana pomabala Ena patha apadi yean thonutho ungaluku
Asohk: poi solathinga unga udambuku vayasu agala inum IPA Koda sexy Aga irukinga anna romba koduthu vechavaru sonaru.
Amma: athumatum than korachsl solitu amma silent agita.
Ashok: sari Nan poitu vara nu solitu kelamba ponaru APA
Amma: avar Kita en ninby ithu konjam recharge panuga gas book pananum Sona.
Ashok: number vanginu poitaru. Recharge panitu call pani sonru avar Amma numbers save panikiary pola
Amma: mobile use panitu irukum pothu etho forward message vanthu iruku new number la Amma athu yaru nu ketu message Pana.
Ashok: Nan than Ashok message thriyama forward panita sorry nga sonaru
Amma: paravala sari nu Sona
Ashok: ithu than chance solitu  saptingala epadi irukinga Elam ketu message Pana start Pani irikurar
Amma: elathukum replay panitu mudicha. Ipadiya nala pesitu irunthanga rendu perum Oru nal.
Ashok: Devi ne iniku  super aga iruntha function la yaru kalayana ponnu enaka confuse avlo alaga iruntha sonaru
Amma: thanks da ne epa Ena patha nu keta avarkita.
Ashok: nan una matum than pathu sight adichunu irutuan ne avlo alaga iruntha APA ne pakathula iruntha una Ena Elam Pani irupan enaka thrla sonaru Veri aga
Amma: adapavi Vita ena rape paniduva pola dai bayama iruku new pesuarthu
Ashok: una rape matum panava matan ne Oru thevathai Devi una anu anuva rasichu ruschiu than sex panavan ne Oru flowers di una kaaasaka enaku manasu varathu because una enaku avlo pudichi iriku yean thrla nu solitu I love you Devi nu message anupitaru
Amma: Ena da achy yean ipadi soldra unaku marriage achu enakum achu ith thappu da Ashok nu Sona
Ashok: enaku una pudichi iruku sonna. Unaku pudikaala vena. Namma thrinji love Pana than thappu namakula than irukum ithu yosichu paru di chlm solitu I love di Devi chlm, 💋 umma umma nu kiss anupunaru avaru.
Amma: enaku Vela iruku na poran solitu bye nu message panitu iruka pola. Athuku apuram Ashok anna Nan college poita piragu watercan poda vanthu irukuraru APA en Amma matum vetla thaniya irunthu iruja APA ava saree katinu irunthu iruka ivar can pottu Amma Kita ena di achy Oru Mari sogama iruja nu soli Amma pinadi irunthu shoulder Kai vechu thadvi ketaru. athuku Amma nama thappu pandraom ithu unakum asingam enakun asingam solitu iruka ana Ashok thadavi apadiya iduppu kondu poi thdava armabicha udan Amma vena da vitudu da Sona athuku avar una ammana pathathu la irunthu un mela Seema mood di una okkuratha nenchi en pondati koothyaa kilichuduran di pavan en pondati solitu nala alithama iduppu thadavu kaluthula nakkla nakaa arambicharu ammava kattipudichi saree kela thalli lip la kiss adicharu athuku en Amma vena Sona atna Ava lips nala kiss Paninu. Irunchu avar kiss Paninu enga Amma sootha pesaya armabichtaru en Amma mood erichu pola avar irykamam kattipudichi avar udamba thadava armabicha avar enga Amma mulai nala amukki pesanji kamaba kadichi ilithu sapunaru kambu la nakkala varudunaru apadiya jocket pavadai Elma avuthu ammanama akitaru en ammava avar dress remove pani nala othuary koothy la enga Amma pundaya nala nakku potaru ava kanjiya urinji kudicharu ava avar poola nala uri Kai adichi Vita vai la potyu sappi kaniya vai kula vanginkuna  athuku aputn avar sonaru inmea ne chelakutty di solitu kelambitaru Oru nal college pogaama udambu sari Ila bu solitu avar Ena doctor Kita ponary medical shop la tablet la thookamathra vangu enaku thriyama koduka patharu Nan mathra podura Mari nadicha thookipotan Nan paduthuku ran solitu kannamoodi ta athu varaikum Suma iruntha Ashok en Amma va pathu sirichitu un paiyan elunjikamatan sleep tablet koduthu irukan nala thoongvunan namma nala disturb ilama panlam solitu en ammava kattipudichi angaaya dresss Elam avaithu potu othan avalum nala olu vanguna. Nan Kanna thrinathu bedsheets ottai la elam pathnu keynu iruntha avar aniku time I’ll unsoothu la okka ma poita iniku elam ottai la en kannjia unaku gift pandran Elam othtu kanjiya ootbunaru enga ammavum nala Lou vangi kanjuya vamgkuna rendu perum adikadi ecr resort, local lodege apuram wmga vetla nu okka arambichanga. Avr nan vetla irukum pothu enaku thriyama ammava mulai sapurathu, pool sappaveikurathu, koothyaa naku podurathu nu Pana aramabicharu athuku apuram rendu perum adikadi okka armabichanga video call la peai mood wthukitmga. Intha story pudichi iruntha comments and suggestions solunga come to my email I’d [email protected]

Comments